نمایش 1–12 از 16 نتیجه

نمایش اسلایدبار
نمایش 9 24 36

سیلکی رنگ موی شماره 7.0 بلوند قوی

88,000 تومان
ایجاد رنگ دلخواه برای موها بدون ایجاد آسیب پایین ترین میزان آمونیاک حجم: ۱۰۰ میلی لیتر نرم کننده و محافظت کننده مو

سیلکی رنگ موی شماره 11.20 بلوند زیتونی بسیار روشن

88,000 تومان
ایجاد رنگ دلخواه برای موها بدون ایجاد آسیب پایین ترین میزان آمونیاک حجم: ۱۰۰ میلی لیتر نرم کننده و محافظت کننده مو

سیلکی رنگ موی شماره 90.32 شامپاینی

88,000 تومان
ایجاد رنگ دلخواه برای موها بدون ایجاد آسیب پایین ترین میزان آمونیاک حجم: ۱۰۰ میلی لیتر نرم کننده و محافظت کننده مو

سیلکی رنگ موی شماره 5.5 قهوه ای ماهاگونی روشن

88,000 تومان
ایجاد رنگ دلخواه برای موها بدون ایجاد آسیب پایین ترین میزان آمونیاک حجم: ۱۰۰ میلی لیتر نرم کننده و محافظت کننده مو

سیلکی رنگ موی شماره 9.71 بلوند قهوه ای خاکستری روشن اکسترا

88,000 تومان
ایجاد رنگ دلخواه برای موها بدون ایجاد آسیب پایین ترین میزان آمونیاک حجم: ۱۰۰ میلی لیتر نرم کننده و محافظت کننده مو

سیلکی رنگ موی شماره 8.1 بلوند خاکستری روشن

88,000 تومان
ایجاد رنگ دلخواه برای موها بدون ایجاد آسیب پایین ترین میزان آمونیاک حجم: ۱۰۰ میلی لیتر نرم کننده و محافظت کننده مو

رنگ موی سیلکی شماره 900 بلوند بسیار روشن

88,000 تومان
ایجاد رنگ دلخواه برای موها بدون ایجاد آسیب پایین ترین میزان آمونیاک حجم: ۱۰۰ میلی لیتر نرم کننده و محافظت کننده مو

رنگ موی سیلکی شماره 901 بلوند خاکستری بسیار روشن

88,000 تومان
ایجاد رنگ دلخواه برای موها بدون ایجاد آسیب پایین ترین میزان آمونیاک حجم: ۱۰۰ میلی لیتر نرم کننده و محافظت کننده مو

رنگ موی سیلکی شماره 66.66 بلوند قرمز خیلی تیره

88,000 تومان
ایجاد رنگ دلخواه برای موها بدون ایجاد آسیب پایین ترین میزان آمونیاک حجم: ۱۰۰ میلی لیتر نرم کننده و محافظت کننده مو

رنگ موی سیلکی شماره 55/66 قهوه ای قرمز خیلی روشن

88,000 تومان
ایجاد رنگ دلخواه برای موها بدون ایجاد آسیب پایین ترین میزان آمونیاک حجم: ۱۰۰ میلی لیتر نرم کننده و محافظت کننده مو

رنگ موی سیلکی شماره 9/1 بلوند خاکستری خیلی روشن

88,000 تومان
ایجاد رنگ دلخواه برای موها بدون ایجاد آسیب پایین ترین میزان آمونیاک حجم: ۱۰۰ میلی لیتر نرم کننده و محافظت کننده مو

سیلکی رنگ موی شماره 6.7 بلوند بلوطی تیره

150,000 تومان
ایجاد رنگ دلخواه برای موها بدون ایجاد آسیب پایین ترین میزان آمونیاک حجم: ۱۰۰ میلی لیتر نرم کننده و محافظت کننده مو