نمایش 1–12 از 13 نتیجه

نمایش 9 24 36

پنکیک مپ بوته شماره PF50

475,000 تومان
مناسب: انواع پوستبر اساس رنگ پوست: پوست گندمیجلوه: ماتقابل استفاده: بصورت خشک و مرطوبپوشش بالا و یکدست

پنکیک مپ بوته شماره PF60

475,000 تومان
مناسب: انواع پوستبر اساس رنگ پوست: پوست گندمیجلوه: ماتقابل استفاده: بصورت خشک و مرطوبپوشش بالا و یکدست

کرم پودر مپ بوته شماره M010

490,000 تومان
مناسب رنگ پوست: پوسط روشنمناسب: انواع پوستماندگاری: 12ساعتهحجم: 30 میلبافت: نرمپوشش: بالاپروتئین: دارد (پروتئین ابریشم)

مپ بوته پنکیک شماره PF10

475,000 تومان
مناسب: انواع پوستبر اساس رنگ پوست: پوست روشنجلوه: ماتقابل استفاده: بصورت خشک و مرطوبپوشش بالا و یکدست

مپ بوته پنکیک شماره PF30

475,000 تومان
مناسب: انواع پوستجلوه: مات و یکدستمناسب رنگ پوست: متوسطقابل استفاده: بصورت خشک و مرطوبپوشش بسیار بالا و بافت مخملی 

مپ بوته پنکیک شماره PF40

475,000 تومان
مناسب: انواع پوستبر اساس رنگ پوست: پوست گندمیجلوه: ماتقابل استفاده: بصورت خشک و مرطوبپوشش بالا و یکدست

مپ بوته پنکیک شماره PF70

475,000 تومان
مناسب: انواع پوستبر اساس رنگ پوست: پوست روشنجلوه: ماتقابل استفاده: بصورت خشک و مرطوبپوشش بالا و یکدست

مپ بوته کرم پودر شماره M010

490,000 تومان
مناسب رنگ پوست: پوسط گندمیمناسب: انواع پوستماندگاری: 12ساعتهحجم: 30 میلبافت: نرمپوشش: بالاپروتئین: دارد (پروتئین ابریشم)

مپ بوته کرم پودر شماره M030

490,000 تومان

مناسب رنگ پوست: پوسط متوسط

مناسب: انواع پوستماندگاری: 12ساعتهبافت: نرمپوشش: بالاپروتئین: دارد (پروتئین ابریشم)حجم: 30 میل

مپ بوته کرم پودر شماره M040

490,000 تومان
مناسب رنگ پوست: پوسط متوسطمناسب: انواع پوستماندگاری: 12ساعتهحجم: 30 میلبافت: نرمپوشش: بالاپروتئین: دارد (پروتئین ابریشم)

مپ بوته کرم پودر شماره M070

490,000 تومان
مناسب رنگ پوست: پوسط گندمیمناسب: انواع پوستماندگاری: 12ساعتهحجم: 30 میلبافت: نرمپوشش: بالاپروتئین: دارد (پروتئین ابریشم)

مپ بوته کرم پودر شماره M080

490,000 تومان
مناسب رنگ پوست: پوسط تیرهمناسب: انواع پوستماندگاری: 12ساعتهحجم: 30 میلبافت: نرمپوشش: بالاپروتئین: دارد (پروتئین ابریشم)